Båtlån med lånjämförelse

Att köpa båt är vanligen en ganska kostsam affär och det kan bli nödvändigt att ta ett lån. Fördelen med att ta ett lån när du köper båt är att du kan använda båten du köper som säkerhet. Nackdelen är att detta ger banken rätt att överta din båt och sälja den om du inte klarar av att betala dina amorteringar. Banken, eller långivaren, kan i och med det vara säkra på att få tillbaks de pengar de lånat ut. Fördelen är att de, genom denna trygghet, är mer villiga att ge dig ett billigare lån med en lägre ränta. Om du hade tagit ett lån utan säkerhet skulle långivaren tagit en mycket högre risk och hade tagit ut kompensation för det genom att ta ut en betydligt högre ränta.

Som båtägare kan du dock belåna din båt och komma billigare undan. Dock kan du vanligen inte belåna din båt för hela lånebeloppet. Runt 80 % av köpebeloppet är praxis att du får belåna din båt för – resterande 20 % måste du finansiera på annat sätt. Har du en gammal båt är det vissa långivare som tar emot denna som inbyte om den kan värderas till en summa motsvarande de resterande 20 %.  Har du ingen annan båt och inte har några likvida medel att skjuta till, får du av den aktuella långivaren – eller annan långivare, ta ytterligare ett lån in blanco. Det vill säga: utan säkerhet.

Det finns många långivare som erbjuder båtlån. Vissa långivare sysslar uteslutande med detta. Men det behöver inte betyda att just de kan ge det bästa båtlånet till just dig. För att då det bästa båtlånet måste du jämföra olika långivare och se vilka som kan ge dig bästa båtlånet.

För att göra en jämförelse av båtlån kan du antingen kontakta de olika långivarna och be om ett lånelöfte där du får veta om du skulle få ditt lån godkänt om du söker, och till vilken ränta. Nackdelen med detta sätt att jämföra båtlån är att det kräver mycket tid av dig samt att varje långivare, var för sig, gör en kreditupplysning på dig – och att ha fått många kreditupplysningar gjorda på sig är något som ses som negativt när man ska ta lån och båtlån. Därför är det en fördel att anlita en lånemäklare, som exempel Freedom finanse, som på ditt uppdrag kontaktar olika långivare och jämför var du kan få billigast båtlån. Du slipper det administrativa arbetet och det görs bara en kreditupplysning på dig – nämligen av lånemäklaren. De olika långivarna får sedan ta del av denna enda kreditupplysning.

Vill du ändå sköta ditt båtlån med lånjämförelse själv finns det ändå sätt att underlätta arbetet. Det finns olika sidor på nätet som erbjuder jämförelsetjänster. Du fyller du i formulär och anger dina ekonomiska förutsättningar, varefter du får en form av besked på varifrån du kan få båtlån och en preliminär ränta. Dessa tjänster är varesig heltäckande eller precisa – men kan hjälpa dig att sortera ut otänkbara alternativ.